Historia Teatru Kwadrat


Kiedy w dwudziestoleciu międzywojennym Gdynia silnie się rozwijała, zauważono ogromną potrzebę nie tylko na kwestie związane z dobrobytem i miejscami pracy, ale także na zapewnienie rozrywki i odpowiedniego rozwoju kulturalnego.

Mapa: